Zupport ondersteunt sport Zupport, maatschappelijk ondernemendwelkom

OVER ONS

organisatie

projectmanagement

HR-diensten

portfolio

contact

OVER ZUPPORT

Will Mossink

Adviseur, eigenaar van Zupport.
Heeft ruime ervaring uit een arbeidsverleden met staf- en managementfuncties in de sociale zekerheid en arbowereld. Werkt sinds 2004 zelfstandig. Is actief op het brede gebied van welzijn, gezondheid, jeugd en sport.
Is mede-oprichter van Sportpunt Houten, van Stichting Sociale Gezondheid Deurne, van Stichting Onafhankelijk Huisartsgeneeskundig Onderzoek (SOHO), van Stichting De Ambachtshoeve en van Stichting Zelfhulp Nederland.
>>>meer informatie

Zupport werkt samen

Zupport werkt in diverse organisaties/projecten samen met de hieronder genoemde personen.

Kees de Kock

Huisarts-onderzoeker, huisarts-opleider en praktijkhoudend huisarts in de Huisartsenpraktijk de Bie en de Kock te Deurne.
Is als opleider betrokken bij de beroepsopleiding van de Universiteit Maastricht. Doet in samenwerking met Radboud UMC onderzoek naar de rol van de huisarts bij werkgerelateerde problematiek en gendereffecten die daarbij een rol spelen.
Initiatiefnemer, mede-oprichter en bestuurslid van Stichting Sociale Gezondheid Deurne en van de Stichting Onafhankelijk Huisartsgeneeskundig Onderzoek (SOHO).
>>>meer informatie

Liesbeth Smits

Ervaren bedrijfsarts en eigenaar van Beter in Werk Consult.
Heeft aandacht voor werk en gezondheid in de eerstelijnszorg. Werkt als bedrijfsarts graag in en samen met de 1e lijn.
Vervult desgewenst een consultatieve functie voor 1e lijnszorgverleners met de mogelijkheid tot verwijzing en begeleiding van patiŽnten in de 1e lijn met gezondheidsproblemen in relatie tot werk.
Werkt in Deurne mee aan het project Korte Lijnen tussen Gezondheid en Werk en adviseert de Stichting Sociale Gezondheid Deurne.
>>>meer informatie

Marian Aanen

Ervaren jurist met brede kennis van arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Enthousiaste en betrokken adviseur bij arbeidszaken en uitkeringskwesties.
Eigenaar en adviseur bij 50+Recht.
>>>meer informatie

Luuk Wijgers

Eigenaar van Adviesburo Wijgers.
Adviseert Zupport en andere kleine en middelgrote ondernemingen en particulieren op fiscaal gebied en verzorgt financiele administraties.
>>>meer informatie

Kiki Mossink

Freelance communicatieadviseur en tekstschrijver.
Ondersteunt onder meer het communicatiebeleid van Stichting Sociale Gezondheid Deurne en verzorgt de deelnemersevaluatie van het Participatiecafť Deurne.
>>>meer informatie

Een afspraak is snel gemaakt

Zupport copyright 2019